Hôm qua, 27.6, tại Hội nghị lần thứ 35 của Ủy ban Di sản văn hóa thế giới diễn ra tại Paris, Pháp, Thành nhà Hồ tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Được đặt nền móng xây dựng vào năm 1397, Thành nhà Hồ là công trình kiến trúc đồ sộ bằng đá độc nhất vô nhị ở Việt Nam với 4 bên được bao quanh bằng tường đá, tổng khối lượng đá được sử dụng để xây thành khoảng 20.000m3 và gần 100.000m3 đất được đào đắp.

Được công nhận di tích quốc gia từ năm 1962, việc xây dựng hồ sơ Thành nhà Hồ để đệ trình UNESCO được khởi động từ năm 2006.

Di sản Thành nhà Hồ còn thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á, thậm chí còn có sự ảnh hưởng tới nhiều tòa thành sau đó trong khu vực.

Các cẩm nang khác: